Achtergrond informatie

Wat is een Lymfoedeem?

Lymfoedeem is een opbouw van lymfatische vloeistof dat een zwelling veroorzaakt in het lichaam.Veelal zie we dit in de ledematen terug, maar ook rug of buikholte kunnen getroffen worden.Oedeem treedt op als de aders of de lymfevaten zijn beschadigd. Als de beschadiging dusdanig groot wordt dat de lymfeafvoer wordt geblokkeerd, dan worden abnormale hoeveelheden proteïnevloeistoffen verzameld in de weke delen van veelal de armen en benen.

Wordt lymfoedeem niet behandeld, dan stapelen de proteïnen zich op en blokkeren deze de
afvoerkanalen, waardoor het zuurstoftransport door het lichaam slechter wordt. Het beïnvloed de genezing van wondjes, die daardoor tot open wonden kunnen uitgroeien en deze afvalstoffen zijn een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën, zodat er zich allerlei infecties kunnen voordoen.

Lymfoedeem kan idiopatisch, d.i. zonder enige bekende oorzaak, ontstaan, veelal al bij de geboorte, dit wordt een primair lymfoedeem genoemd. Als lymfoedeem bij de geboorte aanwezig is dit vaak idiopatisch of wordt het in verband gebracht met een slecht vaten-/ lymfestelsel veroorzaakt door hemangiomen, of door lymfangiomen.

Een operatie in de nabijheid van lymfknooppunten , zoals een okselklier verwijdering bij borstkanker of bij een buikoperatie, kan leiden tot secundair lymfoedeem. Het operatief verwijderen van een tumor en de getroffen lymfknopen en lymfvaten leidt in ongeveer 25% van de operaties tot een blokkade van het lymfevocht en dus tot lymfoedeem. Andere operaties, waarbij het nodig wordt gevonden om de lymfklier te verwijderen, zijn bijvoorbeeld huidkankeroperaties (melanoomverwijdering), gynaecologische kankers, blaas- of darmkanker en prostaat- of zaadbalkanker. Elke operatie kan een basis zijn voor lymfoedeem in de toekomst, soms vele tientallen jaren later.

Radiotherapie, gebruikt voor de behandeling van diverse kankers en sommige AIDS gerelateerde ziekten, kan gezonde lymfknopen beschadigen door de vorming van lidtekenweefsel. Dit lidtekenweefsel kan de normale afvoer van het lymfevocht blokkeren. Ook kan lymfoedeem ontstaan naar aanleiding van een infectie of een ernstige verwonding.

Lymfoedeem is vrij algemeen voorkomend. Volgens de WHO (World Health Organization) gaat het om ca. 250 miljoen mensen wereldwijd, die getroffen zijn door lymfoedeem, anderen schatten dat 1 op de 25 personen in zijn leven te maken krijgt met een een vorm van lymfoedeem. Het M.D.Anderson Hospital in Houston Texas – USA, rapporteert dat ongeveer 15% van alle vrouwen met borstkanker een lymfoedeem ontwikkelen gedurende hun verdere leven.
Voor meer achtergrond informatie kunt u onderstaande link gebruiken.