Indicaties

Thuisbehandeling zonder begeleiding is goed mogelijk voor de volgende behandelingen:
• Voor massage van benen, armen, buik en heupen
• Bij verkleumde of koude voeten en handen, door de doorbloeding op gang te brengen
• Voor het verkrijgen van een soepele en elastische huid
• Voor het wegmasseren van vermoeide benen en voeten, bij een staand beroep
• Voor de algehele verbetering van het immuunsysteem en verminderen van vermoeidheid
• Bij slapeloosheid

Wat doet het:

Bij de lagedrukmassage (20 – 60 mmHg)  stimuleert het apparaat het lymfesysteem en het bloedcirculatiesysteem door benen, armen en / of heupen / buik met behulp van lucht gevulde
manchetten te masseren. Het op gang brengen van de afvoer van lymfevocht zorgt voor een vermindering van opeenhoping van vocht in een arm of been. Door de verbetering van de circulatie van bloed en afvoer van lymfe vocht wordt tevens het immuunsysteem verbeterd, waardoor men minder vatbaar wordt voor allerlei ziektes.
De middendrukmassage (60 – 130 mmHg)  is bedoeld voor de bloedcirculatie. Het stimuleert vooral de dieperliggende spieren (vandaar de hogere druk) die de (slag)aders stimuleren. Tevens voor drainage van afvalstoffen.
Bij de hogedruk of sportmassage (130 – max 240 mmHg) is het belangrijkste effect de afname van de spierspanning en het losmaken van hard spierweefsel. Hierdoor zal de doorbloeding van het lichaam toenemen en bouwstoffen kunnen aangevoerd worden. Vochtophoping als gevolg van spierschade zal beter afgevoerd kunnen worden. Meer dan de helft van onze bloedvoorraad bevindt zich in het vatenstelsel van de benen. Massage van de benen levert dan ook een belangrijke bijdrage aan het algeheel welbevinden. Regelmatig gebruik levert ook een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van blessures.

Contra-Indicaties

• Onregelmatige hartslag
• Hoge hartslag
• Niet ingestelde hoge bloeddruk
• Opzwellen van een (deel van ) ledemaat
• Optredende niet voorspelde pijn