Professioneel gebruik

Als masseur of therapeut wilt u graag de volledige aandacht aan uw cliënt geven. Voor professioneel gebruik is het model PRO6-MK400L van Doctor Life beschikbaar. Hiermee kunt u een professionele massage nauwkeurig afstemmen op de te geven behandeling aan de cliënt.

Massage vergt veel kracht en meerdere cliënten behandelen op een dag vergt fysiek veel van u. Door gebruik te maken van de IPC-therapie kunt u uw krachten beter verdelen over de dag en de cliënt de nabehandeling geven om de puntjes op de i te zetten. De reden waarom uw cliënt telkens weer bij u terugkeert.

Kenmerken van de PRO6 apparatuur zijn:

 • Specifiek voor de zorgprofessional in praktijk, ziekenhuis of zorg- en revalidatieinstelling.
 • Behandelingen kunnen snel en betrouwbaar uitgevoerd worden door de 6 standaard voorgeprogrammeerde behandelingen.
 • Afwijkingen van de standaard behandelingen zijn eenvoudig in te stellen.
 • Nauwkeurige behandeling door het gebruik van 6 kamers in de manchetten.
 • Hoog behandelrendement door de mogelijkheid om meerdere manchetten aan te sluiten.
 • Hoge betrouwbaarheid doordat iedere kamer apart van lucht wordt voorzien.
 • De drukopbouw vindt met een afnemende gradiënt plaats, hierdoor wordt vermeden dat uiteinden van ledematen, zoals handen en voeten, vol gedrukt worden met vocht of bloed.
 • De inflatiesnelheid (opblaassnelheid) van de kamers is instelbaar.
 • Tijdens de behandeling zijn kamers bij of uit te schakelen.
 • Druk is, met stappen van 10 mmHg, instelbaar tussen 20 en 200 mmHg.
 • Er is een veelheid aan manchetten leverbaar, te weten  beenmanchetten, armmanchetten,een  middelmanchet en een full body manchet (eventueel met infrarood verwarming).
 • Alle kamers van een manchet zijn reeds aangesloten op de slangen, alleen de verbinding op het apparaat behoeft gemaakt te worden.