Medische toepassingen

De Intermitterende Pneumatische Compressie (IPC) is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de medische behandeling van verschillende aandoeningen van het lymfe- en bloedvatenstelsel. Met name bij de behandeling van oedeem aan benen of arm (vaak als gevolg van operatief ingrijpen of na een bestraling) wordt in toenemende mate IPC ingezet voor lymfedrainage, ter ondersteuning van de behandeling door de arts of de therapeut.

IPC-therapie levert daadwerkelijk een bijdrage aan betere kwaliteit van leven.

In de USA is onderzocht welke bijdrage IPC-therapie levert aan de vermindering van zorgkosten en verbetering van kwaliteit van leven bij mensen met lymfoedeem. Met name bij secundair lymfoedeem, een bijwerking waar veel kankerpatiënten in meer of mindere mate last van krijgen . Het is een chronische ziekte waarvoor eigenlijk geen medische behandeling voor bestaat en geen genezing. De symptomen worden bestreden met Manuele lymfdrainage (MLD genoemd), zwachtelen of bandageren en na enige tijd wordt er een steunkous aangemeten die veelal overdag  gedragen moet worden. In het onderzoek, uitgevoerd bij een grote zorgverzekeraar in de USA, bleek dat er een significant verschil zichtbaar was in de kwaliteit van leven, door o.a. minder last van cellulitis  minder ziekenhuisopnames, minder bezoeken aan de arts (huisarts en/of andere specialisten). Ook de bezoeken bij de fysiotherapie daalden. De zorgkosten daalden hierdoor gemiddeld voor deze groep patiënten met US$ 11.833 (ongeveer € 10.000). De vergelijking werd gemaakt door de 12 maanden vóór het verstrekken van het hulpmiddel voor thuisgebruik te vergelijken met de eerste 12 maanden na de verstrekking van het IPC-therapie apparaat. Klik HIER voor het volledige artikel.

Een groot voordeel is dat patiënten de behandeling thuis kunnen voortzetten onder toezicht van een arts of therapeut. Het onderhoud aan het lymfe- en bloedvatenstelsel wordt hierdoor eenvoudiger, en veelal kunt u de bezoeken aan uw therapeut of arts langzaam verminderen. In medische artikelen wordt geadviseerd, om bij thuisgebruik van IPC-apparatuur, u ten minste éénmaal per 4 weken te laten controleren door uw oedeemtherapeut op fibrose en/of ongewenste vochtophoping. Tenslotte kan er altijd een blokkade optreden in de lymfe-afvoer. Continue controle blijft daarom noodzakelijk.

Juist als het om medische aandoeningen gaat, is het dringende advies om de IPC- massagesystemen uitsluitend te gebruiken in overleg met uw arts of therapeut. Hoewel het een goedgekeurd hulpmiddel is, blijft voorzichtigheid altijd geboden. Neem gerust contact met ons op om u te laten informeren over wat de verschillende DoctorLife IPC-therapiesystemen voor u kunnen betekenen.