Vergoeding

De behandeling van lymfoedeem met een IPC-thuissysteem wordt vanuit de basisverzekering vergoed voor problemen met het vaat- of lymfestelsel. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient uw aanvraag te worden ondertekend door uw arts, veelal uw specialist, voorzien van een motivatie door uw oedeemtherapeut, tesamen met een offerte voor de te gebruiken IPC-apparatuur.

Pneumatische compressietherapie is erkend als standaardbehandeling voor aandoeningen aan het lymfe- of bloedvatenstelsel. Met de juiste motivatie wordt de DoctorLife apparatuur door vrijwel iedere zorgverzekeraar vergoed. Een voorbeeld aanvraagformulier is op verzoek bij ons verkrijgbaar.