Vergoeding

Om voor een vergoeding voor de thuis modellen van DoctorLife in aanmerking te komen dient er een medische noodzaak aanwezig te zijn. Is dit het geval dan dient uw aanvraag te worden ondertekend door uw arts, voorzien van een motivatie, en tezamen met een offerte voor de te gebruiken IPC-apparatuur aan de zorgverzekeraar te worden gestuurd. Met de juiste motivatie wordt de DoctorLife apparatuur door vrijwel iedere zorgverzekeraar vergoed. Een voorbeeld aanvraagformulier is op verzoek verkrijgbaar.