Vergoeding

Aangezien een professionele sporter deze IPC-therapie gebruikt voor zijn inkomen, zijn deze te maken beroepskosten voor hem aftrekbaar als zelfstandige en is de BTW terug te vorderen.